De grote terugverhuizing

Stadsdichterlijk ‘Capels vertelsel’
ter gelegenheid van de verbouwing van Bibliotheek Capelle Centrum, december 2018.

Wat voorafging: Op 8 mei 2017 verliet Bibliotheek aan den IJssel haar vertrouwde pand aan het Stadsplein. Het oude postkantoor aan de Duikerlaan werd voorlopig het tijdelijke nieuwe adres; ondertussen werd de centrumvestiging verbouwd tot een toegankelijke plek voor iedereen.

DE GROTE TERUGVERHUIZING

‘Het is volledig stil op straat,’ zei Woordenboek, die met de dikke rug klem tegen de deurpost al uren op de uitkijk stond. ‘Ik denk dat we aanstalten kunnen maken!’
‘Sneeuwt het niet meer?’ Plaatjesboek-met-de-giraffe-op-de-voorkant stond druk bladerend naast een stapel boeken. 
‘Neen,’ zei Woordenboek. ‘Het is droog en alle lantarenpalen schijnen zo rond als de maan. Welnu, is iedereen klaar voor de start?’ Er klonk een ritselend gejuich uit alle rijen boeken, en Woordenboek zwaaide de deur open. ‘Volg mij!’

Catalogus-Appendix stond tellend naast de deur, zodat er niet één boekje zou worden vergeten. Het aller-allerlaatste boekje was Stripboek-met-de-slak.
‘Ik … was … nog … even … mijn … abc … aan … het … oefenen,’ ritselde Stripboek-met-de-slak. Catalogus-Appendix zette snel een krulletje bij de ‘S’. De deur van het oude Postkantoor zwaaide zachtjes achter hen dicht.

Buiten op de stoep pakte Grote-Bosatlas alle rondkruipende peuterboekjes in één grote zwaai op. Hele rijen chicklits zwierden giechelend over de Duikerlaan, met Woordenboek ‘Voorwaarts! Voorwaarts!’ roepend aan kop. De muziekboeken vonden geschikte bladmuziek en zetten gezamenlijk een vrolijke woordenmars in. Alle kookboeken klapten open op recepten met zelfreizend bakmeel, en Woordenboek bladerde foeterend heen en weer om ze op de lange ij te wijzen.
‘Maar hoeft helemaal geen ei in woordenbrij,’ grapte er een, en de andere kookboeken moesten daar smakelijk om lachen.

‘Ik hoop wel dat we straks weer bij ons eigen genre komen te staan,’ mopperde Spannend-Boek, ‘Woordenboek is altijd zo bazig en de kookboeken zijn veel te snel aangebrand.’
‘Ach, ik sta daar ver boven,’ zei Bildungsroman. ‘Het is puur toeval dat ik hier op dit punt in mijn levensloop aanwezig ben.’
‘Boe!’ zei Spannend-Boek. ‘Wat lijkt me dat saai. Ik sta op grijphoogte en word altijd supersnel uitgelezen.’

De poëziebundels wachtten dicht tegen elkaar aan bij het stoplicht. ‘Welk een prachtig visioen!’ galmden ze in koor, ‘eens zo rood als vermiljoen, nu zo groen als kikkerzoen!’
‘Wij willen hier afslaan,’ riep het boek Theorie-Examen streng, ‘MAG DAT?’
‘Jaaaa!’ gilden alle chicklits. Iedereen bladerde eerst naar links, toen naar rechts, en toen weer naar links. Pas toen staken ze in een nette rij over. Plaatjesboek-met-de-giraffe-op-de-voorkant trok met uitgestrekte nek gekke gezichten naar de peuterboekjes, die wiebelend van plezier hoog op de brede omslag van Grote-Bosatlas hun eerste woordjes oefenden.

Toen stonden de boeken op het plein en keken letterlijk hun O’tjes uit.
‘Er brandt licht,’ zei Catalogus-Appendix tenslotte met trillende stem.
‘We … worden … verwacht,’ ritselde Stripboek-met-de-slak vanuit Appendix’ omslag. En het was waar. Uit alle ramen van de Bibliotheek aan het Stadsplein straalde licht. Er hingen fleurige letterslierten van kringlooppapier en verse bossen tekstballonnen bij de deuren. Woordenboek las hardop het liefste lievelingswoord op de deurmat:
W-E-L-K-O-M, en er ging een rilling over alle boekenruggen, dun en dik, groot en klein. Ach, ze hadden toch zo’n heimwee gehad.

Daar gingen de deuren open! Boekenplanken strekten zich uit en alle boeken zochten mompelend en blij ritselend een plekje. Woordenboek nam het woord. ‘Medeboeken, leg al je bladzijden recht en dek ze netjes toe met je omslag. Er mag niet één ezelsoortje uitsteken! Droom maar flink van de letter ‘Z’, z-z-z-zodat we straks allemaal uitgerust op tijd klaar staan om te worden uitgeleend.’
En dat deden ze. Als je goed luistert, kan je Woordenboek horen snurken.

Miranda de Haan, @StadsdichtervanCadIJ 2016/2017, Capels vertelsel ter gelegenheid van de verbouwing van Bibliotheek Capelle Centrum.

Kom jij straks ook een boekje lenen? Alle boeken in de Bibliotheek staan vanaf 8 januari 2018 weer voor je klaar!


Lees dit verhaal bij Bibiotheek aan den IJssel.