Intro

Het gedicht ‘Intro’, is bedoeld als een introductie van het stadsdichterschap aan Capelle aan den IJssel.

Intro – het zou heel goed kunnen dat
ik ongerijmder ben dan jij.
Je vindt me wel volop,
in al je kleuren en gebaren

ben ik je liefste buitenkind.
Klinkt dat bekend voor jou,
jij met je velden en je waters
en je groengekroonde kamers
en je veel te dikke zwanen
– ik ben kakelend zo vers

heb je mij al hier zien staan
langs je markten en je straten
ik zag met jou mijn liefste dagen
en het wassen van de maan
heb niets nog ooit zo hoog bewoond
zo weids en klein verdicht gewoond

jij wil wel met me dansen maar je voeten doen zo zeer
zong ik, scheller nog dan schel vandaag, zwaaiend naar die mens of wat,
ik kreeg van elk je groet. Het waaide. Een kerel speelde dan piano,
riep dat ik luidkeels dichten moet: men heeft hier dubbel glas. – mdh

Introductiegedicht (2015) Miranda de Haan
Stadsdichter van Capelle aan den IJssel