nieuw initiatief

Projecten en initiatieven van en met de stadsdichter

Het stadsdichterschap beoogt het creëren van een klimaat dat ruimte biedt voor het onderkennen en ontwikkelen van latent poëtisch talent in Capelle aan den IJssel met als doel de poëzie dichter bij de mensen te brengen. De stadsdichter kan aansluiten bij (een selectie van) bestaande of op te starten culturele projecten.

sPEAK is een open podium voor de woordkunst en vindt maandelijks plaats in CAPSLOC Cultuurpodium.

Project sPEAK: wij willen woorden Eind 2016 startte CAPSLOC met sPEAK een crowdfunding via Maak Capelle. Die crowdfunding werd een succes, en deze zomer worden de opnamen gemaakt voor de leukste woordenvolle cd. Wil jij ook meedoen met pen en stem? Kom dan naar een van de volgende edities in mei of juni, op de tweede vrijdag van de maand, aanvang 20.00.

 

 

Nieuw initiatief: Thuis in poëzie


“Een keer stond ik sprakeloos.
Dat was toen iemand mij vroeg: `Wie ben jij?” ~ Kahlil Gibran

Initiatiefomschrijving: Capellenaren helpen Capelse nieuwkomers met het verdichten van hun indrukken onder begeleiding van literair vertalers.

“Het eerste dat de Nederlander leert
is lopen. Daarna fietsen.
En dan de fiets verliezen.” ~ Al Galidi

 

In het project definiëren nieuwkomers samen met de Capelse deelnemers hun omgeving, waarbij de literaire meerwaarde van de vertaling voorop staat.

Kan iedereen meedoen?
Ja. Zowel de nieuwkomers als de deelnemende Capellenaren hoeven geen ervaring te hebben met het maken van poëzie. Ervaren dichters helpen mee, en de interesse in de uiting van de ander en het vertalen van die uiting is wat telt. “Thuiskomen” start met een introductiebijeenkomst en een lezing van een literair vertaler. Zo krijgen ook geïnteresseerden zonder poëtische voorkennis voldoende handvatten aangereikt om met plezier deel te kunnen nemen. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

– Capelse organisaties die zich vanuit de culturele kaart aan het project willen verbinden kunnen dat doen door ruimte te bieden aan een of meerdere bijeenkomsten, en donaties/middelen via Maak Capelle zijn zeer welkom.
Het project is bedoeld voor geïnteresseerden binnen Capelle, en richt zich op samenwerkingen met landelijke literaire organisaties.

Sympathisanten
Er zijn dichters van buiten Capelle die nu al hun hulp hebben geboden met het project. Onder andere als helpende poëet bij de vertaalbijeenkomsten, en als online ambassadeur. Wil jij je als buiten-Capelse dichter ook meehelpen aan dit initiatief en de bijbehorende publicatie? Stuur dan een berichtje via het contactformulier, o.v.v. van “Sympathisant – Thuis”. Je wordt dan vrijblijvend op de hoogte gehouden van de vorderingen van het project.

Bekijk het project op Maak Capelle