Stadsgedicht: Vindplaatsen

Vindplaatsenjpeg (1)

Dit gedicht is opgenomen in de bundel ‘Stadsmuren’,  jaarlijkse publicatie ter gelegenheid van de landelijke stadsdichtersdag te Lelystad.